Snabb Körkortsteori

En koncentrerad, pluggvänlig och lättläst körkortsbok för personbil. 28 kapitel med kontrollfrågor. 128 sidor. Innehåller endast nödvändig fakta. Grundteori även för MC-körkort, tungt släp och för taxiförarlegitimation.

179 kr

B (Personbil) onlineprov för PC, Mac, surfplattor och smarta telefoner

560 frågor uppdelat på 8 prov. Ett prov består av 70 frågor, enligt samma system som Trafikverkets prov, med endast ett rätt svarsalternativ per fråga. Proven följer Transportstyrelsens kursplan.
Efter några genomförda prov kan du även göra ett "anpassat prov" som sätts ihop utifrån de ämnen du är svag på och de frågor du svarat fel på.
Licensen ger dig rätt till 30 rättningar.
På de felbesvarade frågorna får du en kort förklaring och sidhänvisning till de vanligaste körkortsböckerna.

160 kr

B-prov (personbil) CD eller nedladdning

560 frågor uppdelat på 8 prov. Ett prov består av 70 frågor, enligt samma system som Trafikverkets prov, med endast ett rätt svarsalternativ per fråga. Proven följer Transportstyrelsens.
Efter några genomförda prov kan du även göra ett "anpassat prov" som sätts ihop utifrån de ämnen du är svag på och de frågor du svarat fel på.
På de felbesvarade frågorna får du en kort förklaring och sidhänvisning till de vanligaste körkortsböckerna.
Obegränsat antal rättningar. Installation endast på en (1) dator möjlig.

310 kr

KortKörkortsteori (digital körkortsbok) CD eller nedladdning

Komplett digital körkortsbok för behörighet B (personbil.) Boken är lättläst och är i stora delar skriven i punktform. Möjlighet finns för understrykningar och egna studieanteckningar.
Körkortsboken är indelad i 31 kapitel efter ämnesområden och varje kapitel avslutas med några kontrollfrågor. Kort Körkortsteori tillsammans med våra "560 körkortsfrågor" är ett komplett utbildningsmaterial och är allt du behöver för att klara Trafikverkets kunskapsprov.
Boken fungerar även utmärkt för grundteorin när man tar körkort för MC, tungt släp och taxi.
Boken är anpassad för PC (ej Mac.)
Installation endast på en (1) dator möjlig.

180 kr

Driver's License Category B Theory Test, CD or Download

For PC cumputers only
280 questions divided into 4 tests. Each consists of 70 questions, conforming to the driving tests by the Swedish Transport Agency (Transportstyrelsen). There is only one correct answer per question. Test in accordance with Transportstyrelsen’s syllabus. After completing three tests you can create a ‘customised’ test, based on the knowledge areas that you need to improve and the questions you have answered incorrectly. When a question is answered inaccurately, a brief explanation will be available and you will be guided to the relevant pages of the most common driving manuals. This software allows for unlimited test corrections. You can install it on one (1) device.

300 kr

English driving theory tests

280 questions divided into 4 tests. Each consists of 70 questions, conforming to the driving tests by the Swedish Transport Agency (Transportstyrelsen). There is only one correct answer per question. Test in accordance with Transportstyrelsen’s syllabus. After completing three tests you can create a ‘customised’ test, based on the knowledge areas that you need to improve and the questions you have answered incorrectly. License holders can get their tests corrected up to 30 times. When a question is answered inaccurately, a brief explanation will be available and you will be guided to the relevant pages of the most common driving manuals.

170 kr